Select Page

Danielle Jablanski, chiến lược gia bảo mật công nghệ hoạt động và cũng là nhà cung cấp bảo mật IoT Nozomi Networks nói với Threatpost hôm qua rằng, vụ việc nêu bật “một điểm sai sót trong phòng thủ mạng đều dẫn đến gián đoạn kinh doanh  sau cùng là dẫn đến sản xuất bị thua lỗ”.

Read More